Common TernCommon Gull (juvenile)Common Gull (juvenile)Black Headed Gull